Adatvédelem

Bringakereső.hu Adatvédelem

GDPR

A 2016-ban elfogadott új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) az európai adatvédelmi jogszabályok legjelentősebb jogszabályi változása az 1995-ben bevezetett EU adatvédelmi irányelv (95/46 / EK irányelv) óta. A GDPR, amely a 2018. május 25-én a személyes adatok biztonságának és védelmének megerısítésére törekszik az EU-ban, és egységes jogszabályként szolgál az egész EU számára. Ez felváltja az EU adatvédelmi irányelvét és az ahhoz kapcsolódó helyi törvényeket.

Támogatjuk a GDPR-t, és biztosítani fogjuk, hogy minden Bringagkereső szolgáltatás megfeleljen rendelkezéseinek 2018. május 25-ig. Nem csak a GDPR jelent fontos lépést az európai polgárok magánéletének alapvető joga védelmében, hanem az adatvédelem, a biztonság és a megfelelés az online iparágban.

A Bringagkereső felhasználói fiókot és a fiókhoz tartozó személyes adatokat minden bejelentkezett felhasználó egyszerűen törölheti a Profil szerkesztésében!

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a Felhasználó törli a Felhasználói Fiókját, akkor a Társaság a fiókhoz kapcsolódó valamennyi adatot a fiók törlését követő egy év elteltével törli. A Fiók törlését követően az adatkezelés jogalapja az esetleges visszaélésekhez, panaszokhoz kapcsolódó eljárások kivizsgálhatóságának biztosítása. A Társaság a Felhasználói Fiók törlését követően a személyes adatokat kizárólag ezen okból kezeli.
A kitiltott vagy felfüggesztett felhasználók adatait, biztonsági okokból (többszörös regisztráció, hirdetéssel valóvissza élés, stb.) 10 évig tároljuk! 

A Bringagkereső előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, beleértve az oldalon megjelenő apróhirdetéseket is.

 • A bringakereso.hu weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a bringakereso.hu jogosult.
 • Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása,  minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra vagy biztonsági okokból. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
 • Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a szájt perszonalizációs lehetőségeit igénybevenni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.
 • Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.
 • Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a bringakereso.hu nem vállal felelősséget.
 • A bringakereso.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A bringakereso.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a bringakereso.hu weboldal kifejezetten kizárja.
 • A bringakereso.hu weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
 • A kapcsolódó honlapokhoz a bringakereso.hu weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a bringakereso.hu valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
 • A bringakereso.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a bringakereso.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Felhasználói Adatvédelemi tájékoztató

A Bringagkereső apróhirdetési és hírmagazin tulajdonosa és üzemeltetőjeként ezúton tájékoztatjuk a felhasználókat a weblap és az itt elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről.Többek között a honlapon az adatkezelésünk módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről.Minden olyan adatot, ami személyes adatnak minősül és a weblap látogatása, használata és a weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó feltölt, illetve amelyet az úgynevezett, cookie-k segítségével a Bringagkereső weboldal a felhasználóról begyűjt, a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük és tároljuk.

Az adatkezelés során az alábbi törvények ide vonatkozó törvényhelyei az irányadóak számunkra:

2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.);

Az európai uniós szabályozás, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az „Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban” 2002/58/EK irányelv.

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);

illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

Személyes adatok

A jelenlegi jogi környezetben személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely adott természetes személyt egyértelműen beazonosít, illetve annak segítségével, az adott személlyel kapcsolatba lehet lépni. (pl. név, e-mail cím, valamint olyan jellemzők, amiből levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) 

Kivétel: Ez a tájékoztatás nem vonatkozik a felhasználó által nyilvánosságra hozott adatokra (pl. a hirdetés szövegébe írt személyes adatokra).

A honlapunkon elérhető apróhirdetési szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a felhasználók ennek a tájékoztatónak az elolvasása és értelmezése után maguk döntenek. Az adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve weblapunk valamennyi funkcióját használni.

A személyes adatokat kizárólag ezen tájékoztatóban ismertetett, előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeljük. 

Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely ezen célok megvalósításához szükséges és arra alkalmas, továbbá a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeljük, vagy őrizzük meg. 

Biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok védelmét a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. Különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk. 

 

A Bringagkereső adatkezelés módja, célja, jogcíme: A felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére, az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján
  • jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés esetén), vagy
  • jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap birtokában jogosult.
  • A felhasználókkal fennálló jogviszonyunk kapcsán jogaink gyakorlására és kötelezettségeink teljesítésére. A jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (a köztünk és a felhasználó között, valamint a felhasználók egymás közötti) céljára;
  • A honlap fejlesztése, a felhasználói élmény javítása céljából statisztikák készítésére;
  • A szolgáltatások védelmére az illetéktelen behatolás ellen;
  • A honlapon elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

A sütik (cookie-k) használatáról:

A Bringagkereső weboldalunkon úgynevezett „sütiket” használunk. A sütik amellett, hogy a honlap bizonyos funkcióinak működését segítik, adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhely mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a reklámok és a webes keresések hatékonyságát, és segítenek feltérképezni a felhasználói szokásokat. 

Ezek valójában rövid, szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre. 

A honlap használatával a felhasználó hozzájárulását adja, hogy sütik segítségével figyelemmel kísérjük, milyen módon használja a weblapot és az elérhető szolgáltatásokat. Ezen információkat a felhasználói élmény fejlesztésére használjuk fel. 

A honlap használata során további adatokat gyűjtünk a látogatókról, illetve és a felhasználókról, így különösen a felhasználók IP címüket és forgalmi aktivitási adataikat rögzítjük, hogy weblapunk látogatottsága számszerűsíthető legyen, valamint honlapbiztonsági célokból van szükségünk ezen információkra. (Utóbbival a felhasználói adatok védelmét is biztosítjuk.) Amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az anonimizálást elvégezzük.

Weblapunk böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének (hirdetés feladása) az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen tájékoztatóban foglaltakat a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja.

Bringagkereső
[email protected]

Iratkozz fel hírlevelünkre!

© 2024 Bringakereső